SiB Profilmanual

Profilen

Stemmeleie og kommunikasjon

Stemmeleie

Språkbruken til SiB skal være enkelt og direkte. Korte konsise setninger og tekster. Ikke utbroderende eller kompliserende. Tonen vennlig og hjelpsom - med et glimt i øyet når det er rom for det. Fremstå ukomplisert, frisk og trygg.

Tilbakemeldinger og kommentarer

SiBs kommunikasjon bør oppfordre eller legge til rette for involvering og dialog med studentene. Gjerne med mulighet for brukerne til å kommentere og gi respons direkte, som studentene er vant med fra blogger og sosiale medier. Gjerne med egne digitale eller analoge versjoner av Comments, Liker og Liker ikke.