SiB Profilmanual

 

Papirkvalitet

Papirets egenart defineres gjennom overflaten, farge og tykkelse/vekt. Her følger noen enkle retningslinjer for å ivareta kvaliteten gjennom alle SiBs trykksaker.

Profilpapir

SiBs profilpapir er MultiArt Silk, et mattbestrøket papir. En trefri høybestrøket kvalitet, for krevende trykksaker med tekst og bilder. Papiret belagt med et sjikt for å forbedre overflateegenskapene og gi mer detaljert og mer fargesterk trykkgjengivelse enn hva et ubestrøket papir evner. Papiret har en svært jevn og matt overflate.

Papirtykkelser

I SiBs brosjyrer kan det eksempelvis benyttes Multiart Silk 240g til omslag og 130g til innmat. Visittkort og omslagsmapper kan typisk trykkes på 350g, brevark på 115g. Gramvekter oppgitt her er eksempler og er å betrakte som retningsgivende og bør vurderes i hvert enkelt tilfelle ift trykksakens størrelse og omfang.

Miljø

SiB har en klar miljøprofil og skal tilstrebe å alltid benytte miljømerket papir. MultiArt Silk er merket med den offisielle nordiske miljømerkingen, Svanemerket.