SiB Profilmanual

Eksempler

Eksempel - formspråk

Formspråket domineres av åpne oversiktlige hvite eller mørkegrå flater. Grafiske elementer har typisk formliket med logoens avrundede hjørner. Hakket kan også anvendes i beskjeden utstrekning. Det dominerende uttrykket skal være ryddig og oversiktlig. Enkeltelementer kan ha et dynamisk uttrykk, formene kan gjengis både som utsnitt og rotert 2- og 3-dimensjonalt.Formspråk

SiB Oransje skalalltid brukes i 100 prosent.