SiB Profilmanual

Profilen

Om profilmanualen

Denne profilmanualen gir en innføring i bruk og forvaltning av SiBs visuelle identitet. Retningslinjene skal sikre at vår visuelle identitet fremstår ensartet og i tråd med de tanker og ideer som ligger til grunn for profilen. Under hvert menypunkt er kortfattede forklaringer til de ulike elementene i profilen.

Profilmanualen har lenker til relevante filer for profilen. Klikk på ønsket lenke for å lagre filen lokalt på egnet sted. Ved eventuelle spørsmål eller behov for alternative filformat, ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen på 55 54 51 18 eller informasjon@sib.no.